بیمه

بیمه ایران

فعالیت بیمه ایران در مشاوره و صدور انواع بیمه نامه های ذیل:

بیمه نامه اتومبیل (شخص ثالث و بدنه)

بیمه نامه آتش سوزی (مسکونی، تجاری و صنعتی)

بیمه نامه مسولیت (مهندسی ، ساختمانی ، پزشکان و ...)

بیمه نامه باربری( زمینی ، هوایی ، دریایی)

اسلاید شو

  • 1
  • 2
  • 3
بیمه عمر و زندگی چیست؟
تاسیس بیمه ایران
افزایش هدایت گرمایی روغن موتور با استفاده از نانوذرات