اخبار

قيمت پيشنهادي خريد تضميني چغندر قند براي سال زراعي 98-97

کشاورزي> اقتصاد غذا – وزارت جهاد کشاورزي قيمت پيشنهادي خريد تضميني چغندر قند براي سال زراعي 98-97 را براي تصويب در هيات دولت اعلام کرد.

اسلاید شو

  • 1
  • 2
  • 3
بیمه عمر و زندگی چیست؟
تاسیس بیمه ایران
افزایش هدایت گرمایی روغن موتور با استفاده از نانوذرات