قيمت پيشنهادي خريد تضميني چغندر قند براي سال زراعي 98-97

کشاورزي> اقتصاد غذا – وزارت جهاد کشاورزي قيمت پيشنهادي خريد تضميني چغندر قند براي سال زراعي 98-97 را براي تصويب در هيات دولت اعلام کرد.

به گزارش پايگاه خبري اقتصاد غذا «فود پرس»، وزارت جهاد کشاورزي قيمت پيشنهادي چغندر قند بهاره براي سال زراعي 98-97 را با 9درصد افزايش نسبت به قيمت سال قبل، 3403 ريال، قيمت خريد تضميني چغندر قند پاييزه را با10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته 3338 ريال اعلام کرد.
تاريخ خبر: 97/08/13
منبع: فود پرس
كد خبر: 536

اسلاید شو

  • 1
  • 2
  • 3
بیمه عمر و زندگی چیست؟
تاسیس بیمه ایران
افزایش هدایت گرمایی روغن موتور با استفاده از نانوذرات