جدول APIروغن موتورهای بنزینی و دیزلی

Benzinoilویژگی های روغن موتورهای بنزینی و دیزلی در سطوح مختلف کیفی بر اساس طبقه بندی API

درجدول زیر، مشخصات روغن موتورهای خودروهای بنزینی براساس استاندارد کیفی API نمایش داده شده است، همانطور که مشاهده می نمایید تعداد زیادی از این سطوح کیفی از نظر موسسه API از رده خارج هستند و بایستی در راستای کمک به محیط زیست و همچنین کاهش آسیب به قطعات موتور، از تولید و مصرف آنها ممانعت بعمل آید.در مباحث آینده تلاش خواهیم نمود لیست و اسامی محصولات از رده خارج بر اساس جدول API را خدمت مخاطبین گرامی اعلام نماییم.

2016 06 21 00 25 47 1

سطوحی که با رنگ قرمز مشخص شده اند از رده خارج بوده و نبایستی مصرف گردند،سطوح زرد نیز لازم است استفاده نگردند ولی سطوحی که با رنگ سبز مشخص شده اند، مورد تایید انجمن نفت آمریکاAPI بوده و جهت مصرف در خودروهای دیزلی توصیه میگردند.

2016 06 21 00 40 24 1

2016 06 21 00 40 57 1

اسلاید شو

  • 1
  • 2
  • 3
بیمه عمر و زندگی چیست؟
تاسیس بیمه ایران
افزایش هدایت گرمایی روغن موتور با استفاده از نانوذرات