بیمه شخص ثالث

در یک سال حداکثر چند بار می توان از #بیمه_شخص_ثالث استفاده کرد

در یک حادثه، خسارت های مالی تا سقف مورد تعهد و خسارت جانی به هر مقداری که باشد از یک کوپن استفاده می شود.


کوپن های موجود در بیمه شخص ثالث بار روانی دارد که در اثر استفاده از یک کوپن، راننده احتیاط بیشتری نماید وگرنه هیچ محدودیتی برای استفاده از بیمه شخص ثالث وجود ندارد.
اگرچه در پایان سال که می بایست بیمه نامه تمدید شود.

 

اسلاید شو

  • 1
  • 2
  • 3
بیمه عمر و زندگی چیست؟
تاسیس بیمه ایران
افزایش هدایت گرمایی روغن موتور با استفاده از نانوذرات