شرکت آویژه سپاهان عالی قاپو

شرکت آویژه سپاهان عالی قاپو "سهامی خاص" در تاریخ 22/7/1393 به شماره ثبت 52905 و به شناسه ملی 14004463676 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان با سرمایه اولیه ده میلیون ریال به ثبت رسیده است.
Avijheh400
موضوع اصلی فعالیت شرکت بشرح زیر می باشد:
- خرید و فروش انواع روغن صنعتی (سوخته و پایه)
- انجام عملیات بازرگانی مرتبط با موضوع فعالیت اساسنامه

شرکت دارای یک واحد بسته بندی واقع در شهرک صنعتی شمال اصفهان با مساحت 1680 متر مربع با حدود 753 متر مربع ساختمان شامل انبار مواد اولیه، انبار محصولات تولیدی، سالن تولید و همچنین ساختمان اداری میباشد.
اهداف آتی شرکت عبارتست از حضور موثر در بازار محصولات بسته بندی و خرید و فروش انواع روغن صنعتی در سطح استان اصفهان میباشد. در مراحل بعد توسعه فعالیت بسته بندی محصولات در چارچوب موضوع اساسنامه و گسترش بازار به سایر نقاط کشور از جمله اهداف کشور محسوب میگردد.

اسلاید شو

  • 1
  • 2
  • 3
بیمه عمر و زندگی چیست؟
تاسیس بیمه ایران
افزایش هدایت گرمایی روغن موتور با استفاده از نانوذرات