بیمه عمر و زندگی چیست؟

13160 197x197بیمه عمر و زندگی که در کشورهای پیشرفته بخش عظیمی از پرتفو بیمه ای را به خود اختصاص داده و در ایران با بی توجهی مواجه شده چیست و چه کارکردهایی دارد و چرا اصلا باید از آن استفاده کنیم؟

بیمه عمر از رشته های مهم بیمه های اشخاص محسوب می شود و اقسام مختلفی را دربر می گیرد. در قرارداد بیمه عمر شرکت بیمه در ازای دریافت حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن او، در زمان معینی سرمایه بیمه شده را به طور یکجا یا به صورت مستمری به بیمه گذار یا به شخص ثالثی که بیمه گذار تعیین کرده بپردازد.

بیمه های عمر به طور کلی دارای سه نوع متفاوت شامل بیمه های عمر در صورت حیات بیمه شده، بیمه های عمر در صورت فوت بیمه شده و بیمه های مختلط عمر است که باید گفت نوع آخر این بیمه نامه نوعی سرمایه برای بیمه گذار محسوب شده و در صورت حیات یا فوت از جانب شرکت بیمه به او پرداخت می شود.

اسلاید شو

  • 1
  • 2
  • 3
بیمه عمر و زندگی چیست؟
تاسیس بیمه ایران
افزایش هدایت گرمایی روغن موتور با استفاده از نانوذرات